Advertisement

12 листопада в Буда­пешті (Угорщина) від­бувся Чемпіонат Єв­ропи з поул-денсу (повітряної акроба­тики на пілоні). Пере­могу в категорії «еліт» у віковій групі 14-18 років здобула 17-річна Вікторія Демченко з Чернігова. І це вже її 25-те «золото»!

Хоча поул-денс зародив­ся понад тисячу років то­му в Індії як варіація йоги, та й досі багато хто вважає, що основне його призначен­ня — клубні розваги. Тим ча­сом зараз цей вид спорту, який вдало поєднує танець із гімнастичними вправами на пілоні, вже чекає на своє включення в олімпійську програму. І повірте, досяг­ти висот у поул-денсі змо­же далеко не кожен, адже для цього, крім бажання, по­трібні хороша фізична підго­товка, витримка, терпіння і сила духу. Усі ці якості у Ві­кторії є. За останні сім ро­ків вона не лише навчила­ся досконально виконувати найскладніші елементи тан­цю на пілоні, а й здобула чи­мало перемог на різних чем­піонатах, ще й стала трене­ром чернігівської професі­ональної студії «Блек Велвет» Тетяни Волкової, в яку колись прийшла ученицею.

— Студія «Блек Велвет» була в нашому будинку. Якось разом із подругою ми вирішили туди зайти і спро­бувати себе в танцях на пі­лоні. Сподобалось одра­зу ж, — згадує Віка (до цьо­го вона займалася гімнасти­кою). — Та й Тетяна Микола­ївна, мій тренер, завжди ме­не підтримувала. Разом ми намагалися придумати такі номери, які привертали б увагу журі на конкурсах.Вдавалося це добре. Вже зараз у скарбничці Ві­ки 20 найвищих нагород з українських чемпіонатів із поул-денсу, три — з єв­ропейських і дві — зі сві­тових.

— На останній чемпіонат я потрапила, можна сказа­ти, випадково. В Угорщині у мене є друг, який також за­ймається поул-денсом, ось він мені й розповів про від­бір на цей чемпіонат, — го­ворить Вікторія. — Прохо­див він онлайн. Я надіслала відео свого виступу і… пройшла відбірний етап. А 12 листопада був уже сам чем­піонат у Будапешті. У моїй категорії змагалося 15 тан­цюристок. Оскільки я ви­ступала останньою, висту­пів інших учасниць не бачи­ла, тож оцінити їх не можу. Журі ж віддало перше місце мені (видно, що Віка ніяко­віє. — Авт.). Приймали нас в Угорщині дуже добре, єди­не — з учасницями чемпіо­нату з інших країн я спілку­валася небагато, бо, як ви­явилося, мало хто знав ан­глійську. Однак це не змен­шило нашого задоволення від цієї події.

Із поул-денсом Віка пла­нує пов’язати і своє подаль­ше житія. Більш ніж рік тому вона почала тренувати групу дорослих, а згодом у неї з’явилися і маленькі учні.

Виходить, що я тре­ную дівчат від 6 до 45 ро­ків. посміхається Віка. — Мені цікаво працювати з кожною. Діти такі безпосе­редні, вони готові робити все, що ти скажеш, але ли­ше тоді, коли це їм цікаво. Тож тренер має показати усе те, чого він може їх навчити. Із дорослими інакше. Вони знають, для чого при­йшли в студію, а роль тре­нера – навчити і пояснити, на що вони здатні.

У майбутньому Вікто­рія, як, мабуть, і більшість спортсменів та танцюрис­тів, мріє про власну студію.

— Навіть не уявляю, що буду займатися чимось ін­шим, — каже вона. — Звіс­но, зараз відкриття сво­єї справи не на часі, та хто знає, що на нас чекає далі. Але люди сподіваються на краще. Тож я почекаю цих кращих часів для здійснен­ня своєї мрії. Головне – щоб був мир.

У 2017 році відомий тренер з по­ул-денсу Артур Мироненко повідомив, що складний елемент на пілоні, який він придумав за кілька років до цього і на­звав «шпагатом Мироненка», нарешті виконано: «Кілька років тому моя голо­ва народила новий шпагат, який не змо­же виконати ні я, ні хтось інший. Назвав я його «шпагатом Мироненка» і додав, що перший, хто виконає цей елемент, може назвати його на свою честь. Із тих пір його зробила лише одна дівчина, але при цьому вона стояла ногою на підло­зі. А саме на пілоні його недавно впер­ше виконала Вікторія Демченко. Тепер це «шпагат Демченко». Чекаємо вико­нання цього елемента на змаганнях».

Джерело: газета “Гарт”, від 01.12.2022, Катерина Дроздова

Advertisement
Advertisement